Ahojte bowlingáči,

Prišiel čas sa pomaly začať venovať našej zimnej zábave a tak Vám dávam k dispozícii Oznam o začiatku 5. Ročníka bowlingovej ligy.

Prosím Vás – RIADNE SI TEN OZNAM PREČÍTAJTE!

V sobotu 29.07.2017 ráno totiž odchádzam na dovolenku a budem sa veľmi snažiť o to, aby som bol úplne odstrihnutý od mobilu a PC. Z dovolenky prídem až 21.08.2017 (v deň začiatku prihlasovania do ligy) takže dovtedy sa nebudem BLHJ vôbec venovať!
Máte teda dosť dlhý čas na to, aby ste si rozmysleli, či do ligy vstúpite, s akými hráčmi pôjdete do ligy, môžete riešiť prestupy, alebo nebodaj už toho máte plné zuby a vypustíte tento ročník a dáte príležitosť novým družstvám.
Ja sa tie 3 týždne budem psychicky pripravovať na náročný záver roka 

Apropo: AK by sa niektoré z družstiev nebodaj nechcelo prihlásiť do 5.ročníku BLHJ, dajte vedieť mená hráčov, ktorý by aj napriek tomu hrať chceli a môžu sa priradiť k jednotlivým družstvám, ktoré sa prihlásia. Urobíme potom draft na štýl NHL 

OZNAM – Začiatok 5. ročníka Bowlingovej Ligy Hotela Jeleň 2017/2018

Prinášam vám všetkým základné informácie o bowlingovej lige ako aj termíny zápasov a spôsob prihlásenia sa do súťaže.

USPORIADATEĽ
Výbor Bowlingovej Ligy Hotela Jeleň a Hotel Jeleň s.r.o, Námestie sv. Michala 1, 920 01 Hlohovec

KONTAKT – INFORMÁCIE
Jozef Hruška – 0905 230 560, jozef.hruska@bcas.sk

PRIHLASOVANIE – TERMÍN PRIHLÁSENIA
Prihlasovanie družstiev do 5.ročníka BLHJ BUDE SPUSTENÉ dňa 21.08.2017 o 12:00 na stránke https://bowlinghlohovec.sk/. Iný spôsob prihlásenia (tel., mail) nebude možný a nebude akceptovaný!

Prihlásiť sa bude možné do 08.09.2017 do 23:59 hod.

Schôdza kapitánov bude 18.09.2017. Miesto schôdze bude v dostatočnom predstihu zverejnené.

ZODPOVEDNÉ OSOBY
Jozef Hruška

ZAČIATOK BLHJ A HRACÍ DEŇ
Začiatok BLHJ je plánovaný od 25.09.2017. Hracím dňom je každý pondelok a hracie časy sú 17:00, 18:00, 19:00, 20:00 a 21:00

ÚČASTNÍCI
BLHJ je súťaž amatérskych 3-členných družstiev. Hráči musia byť riadne evidovaní na súpiskách svojich družstiev. Zákaz hrania pre hráčov, ktorí sú registrovaní v SBwZ (extraliga, 1.liga, 2. Liga, Senior liga)

HRACÍ SYSTÉM
Bude spresnený po uzatvorení prihlášok jednotlivých družstiev.
Družstvo môže mať na súpiske max. 9 hráčov. V priebehu súťaže je možné dopisovať hráčov na súpisku, do stanoveného max. počtu.

ŠTARTOVNÉ
Právo účasti v BLHJ majú iba družstvá prihlásené do stanoveného termínu. Povinnosťou družstva je uhradiť štartovné na celú súťaž do začiatku súťaže. Štartovné za družstvo sa spresní podľa počtu prihlásených družstiev.
Pre hráčov hrajúcich BLHJ bude pripravený benefit – tréning na dráhach Hotela Jeleň v dňoch utorok až štvrtok, počas otváracích hodín bowlingovej herne za zníženú cenu

OCENENIA
po ukončení BLHJ budú ocenené prvé tri družstvá, najlepší hráči BLHJ na 1 až 3 mieste a hráč s najvyšším náhodom.

OSTATNÉ USTANOVENIA
propozície súťaže, rozpis ako aj výsledky zápasov budú uverejnené na voľne dostupnej webstránke:
https://www.facebook.com/pages/Bowlingová-liga-Hotela-Jeleň/1421620858056694 a taktiež na oficiálnej stránke bowlingovej ligy https://bowlinghlohovec.sk/
ako aj v bowlingovej herni Hotela Jeleň po uzatvorení prihlášok a schôdzi kapitánov.
Účasť hráčov je dobrovoľná, každý hráč sa zúčastňuje na vlastné náklady a riziko. Ak družstvo v priebehu ligy odstúpi, štartovné mu vrátené nebude. Za škody a ujmy vzniknuté účasťou hráča na turnaji usporiadateľ neručí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícii, prípadne podľa závažnosti zmien rozhodnúť o zmene priamo na mieste.

Vedúci BLHJ Jozef Hruška – v Hlohovci dňa 28.07.2017