Vážení bowlingoví priaznivci,

 

po dlhej 4 mesačnej pauze sa nám otvorili pomyselné brány bowlingovej herne, ktoré viacerí hráči vyplnili úplne inými aktivitami ako bowlingom a preto niektoré výkony vyzerali tak ako vyzerali. Nuž jednotliví hráči sa musia dostať do toho správneho tempa a potom sa naplno prejavia ich schopnosti…

 

Máme za sebou úvodný turnaj nového, už 4.ročníku bowlingovej ligy. Turnaja sa zúčastnilo 42 hráčov, z ktorých traja využili aj možnosť re-entry vstupu, so snahou o nápravu svojich hodov a dosiahnutých čísiel.

V runde o 17:00 stanovil, ťahajúc sa s Hossom a Peťom Jančekom, pomyselnú latku kvality na číslo 325 Jozef Hruška.

V nasledujúcej runde o 18:00 toto číslo vylepšil svojim náhodom Michal Šišan na 329, keď v tejto runde ako jediný prehodil hranicu 300 bodov.

V runde o 19:00 to mali dobre rozohraté „YXO“ a Miška Kožíková, ale iba Miška to dotiahla na číslo 323 a zaradila sa na tretie miesto v priebežnej tabuľke.

V runde o 20:00 sme mali aj troch re-entry hráčov, ktorí neboli spokojný so svojimi výkonmi a chceli si ich vylepšiť. Jediný komu sa to podarilo bol Vladko Kadlečík, ktorý nahádzal 324 bodov a o bod predbehol Mišku. No nad všetkými vysoko vyčnieval Palko Halás. Ten sa turnajom prehnal ako severák, aj keď zo začiatku to vyzeralo nie celkom dobre. Neuzatvorené frejmy však vystriedali „X“ a celkový súčet 366 bol na svete. Najvyšší súčet bodov mu zaslúžene priniesol prvé miesto a aby toho nebolo dosť, tak Palko zobral aj cenu za najvyšší náhod. Medzi ženami túto cenu získala Kika Gažovičová.

 

Výsledky:

1.miesto – Pavol Halás    – 366 bodov

2.miesto – Michal Šišan  – 329 bodov

3.miesto – Jozef Hruška – 325 bodov

 

Najvyšší náhod muži: Pavol Halás – 186 bodov

 

Najvyšší náhod ženy: Kristína Gažovičová – 166 bodov

thumbnail of predhodovy-michalsky-turnaj-2016-vysledky

ROZPIS

thumbnail of predhodovy-michalsky-turnaj-2016-rozpis-hracich-casov

PROPOZÍCIE BOWLINGOVÉHO TURNAJA „PRED-HODOVÝ MICHALSKÝ turnaj“ 26.09. 2016

Usporiadateľ: Organizačný výbor BLHJ, Hotel Jeleň

Organizačný výbor: Jozef Hruška

Rozhodcovia: Michal Šišan

Miesto konania: Bowlingové dráhy hotela Jeleň, Námestie sv. Michala 1, Hlohovec

Termín konania: pondelok  26.09.2016 od 17:00 do 21:00

Prihlasovanie: Výlučne mailom na adresu jozef.hruska@bcas.sk s uvedením čísla dráhy a hracieho času.  Maximálny počet hráčov – 48!

Systém hry:

Každý hráč odohrá 2 hry na dráhach podľa rozpisu. Hráč si môže vybrať  podávač č. 1 teda dráhu 1 a 2 alebo podávač č. 2 teda  dráhu 3 a 4. Prvú hru hráč odohrá na vybranej dráhe a druhú hru na susediacej dráhe podávača.

Celkové poradie hráčov určí súčet bodov z oboch hier. Pri rovnosti bodov rozhoduje vyšší náhod hráča, prípadne rozstrel.

17:00 – hráči č. 1 až 12 odohrajú 2 hry na vybraných dráhach podľa rozpisu

18:00 – hráči č. 13 až 24 odohrajú 2 hry na vybraných dráhach podľa rozpisu

19:00 – hráči č. 25 až 36 odohrajú 2 hry na vybraných dráhach podľa rozpisu

20:00 – hráči č. 37 až 48 odohrajú 2 hry na vybraných dráhach podľa rozpisu

21.10 – Vyhlásenie víťazov a odovzdanie cien

Predpisy a platnosť pravidiel: Hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling vydaných a schválených SBwZ. V prípadných sporoch majú rozhodujúce právo a konečné slovo rozhodcovia resp. organizátor turnaja.

Handicapy:

Juniori do 18 rokov a seniori nad 65 rokov: 5 bodov handicap ku každej hre vo všetkých častiach turnaja

Tréning: Pred začiatkom hry majú hráči 1 skúšobný frame, avšak len na úvodnej dráhe.

Štarovné:  4,- €

Ocenenia:

Prvý traja hráči – vecné ceny

Najvyšší náhod ženy – vecná cena

Najvyšší náhod muži – vecná cena