Usporiadateľ: Výbor BLHJ, Hotel Jeleň
Organizačný výbor a rozhodcovia: Jozef Hruška
Miesto konania: Bowlingové dráhy hotela Jeleň, Námestie sv. Michala 1, Hlohovec

Termín konania: sobota 25.03.2017 od 12:00 do 19:00

Počet hráčov: maximálne 48

Štartovné:   6 Eur / hráč

Spôsob prihlásenia: Do 23.3.2017 o 12:00 na stránke http://registracia.bowlinghlohovec.sk/

Systém hry:
Kvalifikácia na 2 hry v čase 12:00 až 16:00.
12:00 – 13:00 – 1 kvalifikačná runda
13:00 – 14:00 – 2 kvalifikačná runda
14:00 – 15:00 – 3 kvalifikačná runda
15:00 – 16:00 – 4 kvalifikačná runda

Každý hráč odohrá v kvalifikácii 2 hry na zvolených dráhach 1 – 2 alebo 3 – 4.
Poradie hráčov určí súčet bodov z oboch hier. Pri rovnosti bodov rozhoduje vyšší náhod hráča, prípadne rozstrel.

Do finále postupuje 24 hráčov. Každý hráč si prenesie do finále 50% nahratých bodov z kvalifikácie. Finále sa bude hrať na 2 hry od 16:15 do 18:20.

Finále na 2 hry v čase 16:15 až 18:20.
16:15 – 17:15 – hráči umiestnení v kvalifikácii na pozíciách 13 až 24
17:20 – 18:20 – hráči umiestnení v kvalifikácii na pozíciách 1 až 12

18:30 vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien.

Účastníci: Turnaj je určený všetkým neregistrovaným hráčom a limitovaný je max. počtom hráčov 48! V prípade nenaplnenia sa počtu účastníkov bude umožnené pre tých hráčov, ktorí prejavia záujem, tzv. re-entry, t.j. opakovaný štart

Predpisy a platnosť pravidiel: Hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling vydaných a schválených SBwZ. V prípadných sporoch majú rozhodujúce právo a konečné slovo rozhodcovia resp. organizátor turnaja. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií.

Handicapy:
Juniori do 18 rokov a seniori nad 65 rokov: 5 bodov handicap ku každej hre vo všetkých častiach turnaja

Tréning: Pred začiatkom hry majú hráči 1 skúšobný frame, avšak len na úvodnej dráhe.

Ocenenia:

  • Prvý traja hráči
  • Najvyšší náhod ženy
  • Najvyšší náhod muži