PROPOZÍCIE BOWLINGOVÉHO TURNAJA „CRAZY BOWLING alias NAJMENŠÍ NÁHOD“ 11.02. 2017

 Usporiadateľ: Organizačný výbor BLHJ, Hotel Jeleň

 Organizačný výbor a rozhodcovia: Jozef Hruška

 Miesto konania: Bowlingové dráhy hotela Jeleň, Námestie sv. Michala 1, Hlohovec

 Termín konania: sobota  11.02.2017 od 09:30 do 16:00

Prihlásenie: na stránke http://registracia.bowlinghlohovec.sk/

 Štarovné:  6,- €

hráč musí štartovné uhradiť 5 minút pred začiatkom rundy, prítomný v herni musí byť 15 minút pred začiatkom rundy.

 Systém hry:

Hrať sa bude na najnižší súčet bodov!!! Bez handicapu!

Každý hráč odohrá 4 hry, po jednej hre na každej dráhe 1,2,3,4 s prestávkou po dvoch odohraných hrách.  Hrá sa bez finále a víťazom sa stane hráč, ktorý súčtom nahrá samozrejme najmenej bodov J

Každým hodom musí hráč zraziť minimálne jednu kolku!

(príklad : prvým hodom zhodí hráč kolku číslo 7 a druhým hodom kolku číslo 10, teda krajné kolky…)

V prípade, že hráč hodí do „kanála“ pri prvom hode, teda nezhodí žiadnu kolku, automaticky sa mu započíta Strike (X). Ak hráč pri druhom hode nedorazí ani jednu kolku, alebo hodí do „kanála“ , započíta sa mu dorážka – spare ( / ).

Víťazom sa stáva hráč, ktorý zhodí najmenší súčet bodov.

Časový rozpis turnaja:

09:30 – 10:35 – 1. runda – 12 hráčov prvé 2 hry

10:35 – 11:40 – 2. runda – 12 hráčov prvé 2 hry

11:40 – 12:45 – 3. runda – 12 hráčov prvé 2 hry

12:45 – 13:50 – 1. runda – 12 hráčov druhé 2 hry

13:50 – 14:55 – 2. runda – 12 hráčov druhé 2 hry

14:55 – 16:00 – 3. runda – 12 hráčov druhé 2 hry

16:10 – vyhlásenie výsledkov turnaja

 Predpisy a platnosť pravidiel: Hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling vydaných a schválených SBwZ. V prípadných sporoch majú rozhodujúce právo a konečné slovo rozhodcovia resp. organizátor turnaja. Organizačný výbor si vyhradzuje právo zmeny propozícií, prípadne podľa závažnosti zmien rozhodnúť o zmene priamo na mieste.

 Tréning: Pred začiatkom hry majú hráči 1 skúšobný frame, avšak len na úvodnej dráhe.

 Ocenenia:

Prvý traja hráči – vecné ceny

Najnižší náhod ženy – vecná cena

Najnižší náhod muži – vecná cena

Tieto pokyny, nižšie uvedené, sú súčasťou Propozícií turnaja!

Chcel by som na všetkých apelovať, keďže máme vymedzený čas na turnaj od 09:30 do 16:00, aby ste dodržiavali pokyny v propozíciách a to hlavne príchod do herne 15 minút pred vlastnou hrou. Tých 15 minút máte na to, aby ste sa prezuli, poprípade prezliekli a pripravili sa na hru. Akonáhle skončí jedna runda ihneď nasleduje ďalšia, nech to má spád a časovo to stihneme.

Takisto by som poprosil prihlásených hráčov, aby svoje hody odohrali čo najrýchlejšie! Hráč musí svoje 2 hody odohrať do JEDNEJ minúty, aby sme dodržali časový rozpis turnaja.

Na každú rundu je vyčlenená 1hodina a 5 minút (1hod. -štandard ako na lige, 5 minút –úprava panelu pri zlom hode, tréningový hod a výmena hráčov na dráhach, prípadné zamotanie sa kolov a pod. Jedna úprava trvá 10 sekúnd)

V prípade, že hráč sa bude dlho pripravovať na svoj hod, bude po odohratí hodu napomenutý prvýkrát, ak sa to bude opakovať, bude napomenutý druhýkrát a ak ani to nepomôže, po treťom napomenutí mu budú miesto hodov zapisované ihneď Strike – X.