Ahojte bowlingoví nadšenci,

Ako každý rok, tak aj tento nás čaká pravidelný turnaj, ktorý sa nám postará o dobrú zábavu. Nie, nebojte sa, nebudeme hádzať ľavou rukou ako minulý rok 🙂.
Turnaj Tandem 2016 odohráme klasicky bez vymýšľania 🙂.

Ďakujem za pochopenie.

PS: Ak by sa nám prihlásil dostatočný počet žien na turnaj, teda ½, tak by bol turnaj realizovaný spôsobom, že by boli vytvorené zmiešané páry = chlap + žena podľa vylosovania.

Bowlingu zdar!
Propozície máte tu a riaďte sa nimi:

Tandem 2016 – Propozície

Usporiadateľ: Výbor BLHJ, Hotel Jeleň
Organizátor: Jozef Hruška
Miesto konania: Bowlingové dráhy hotela Jeleň, Námestie sv. Michala 1, Hlohovec

Termín konania: Sobota 12.11.2015 od 12:00 hod. do 19:00 hod.

Počet hráčov: maximálne 64

Štartovné: 5 Eur / hráč

Prihlasovanie hráčov:
Do pondelka 07.11.2016 na stránke

http://registracia.bowlinghlohovec.sk/

Žrebovanie dvojíc:
Podľa počtu zaregistrovaných hráčov sa vytvoria 4 skupiny: hráči umiestnení na 1-16, 17-32, 33-48, 49-64 mieste tabuľky. Skupiny sa vytvoria podľa umiestnenia v tabuľke jednotlivcov BLHJ po 6.kole a žrebovať dvojice sa budú systémom: hráč zo skupiny 1-16 si bude losovať zo skupiny 49-64 a hráč zo skupiny 17-32 si bude losovať zo skupiny 33-48. Losovať sa bude po skončení 6.kola BLHJ v pondelok 07.11.2016. V prípade neprítomnosti zaregistrovaných hráčov na losovaní vylosuje hráčske dvojice určený náhradník zo zúčastnených hráčov na losovaní.

Systém hry:
Kvalifikácia – Tandemisti odohrajú po jednej hre na všetkých 4 dráhach.
1.hráč bude vždy hádzať prvý hod a 2.hráč bude dohadzovať, pri strike hádže znovu 1.hráč. Na ďalšej dráhe si úlohy vymenia.

Finále – postupuje 8 najlepších dvojíc z kvalifikácie. V prípade dostatku času bude postupovať 12 dvojíc z kvalifikácie

Hracie časy:
1. Skupina – 12:00 – 13:15
2. Skupina – 13:15 – 14:30
3. Skupina – 14:30 – 15:45
4. Skupina – 15:45 – 17:00

Finále – 17:10 – 18:40

V prípade menšieho počtu zúčastnených hráčov ako 64 a časovej rezervy sa môže prehodnotiť počet postupujúcich do finále a upravia sa hracie časy.

Handicap: bez handicapu

Tréning: Pred začiatkom hry majú hráči 1 skúšobný frame, avšak len na úvodnej dráhe.

Ceny: Ocenené budú prvé 3 dvojice

Príjemnú zábavu.