Usporiadateľ: Výbor BLHJ, Hotel Jeleň
Organizačný výbor: Jozef Hruška, Anton Gažovič
Rozhodcovia: Michal Šišan
Miesto konania: Bowlingové dráhy hotela Jeleň, Námestie sv. Michala 1, Hlohovec

Termín konania: 17.12.2016 od 10:00 do 20:00

Počet hráčov: maximálne 60

Štartovné:   6 Eur / hráč

Prihlasovanie hráčov:
Do 16.12.2016 na stránke http://registracia.bowlinghlohovec.sk/

Systém hry:
Každý účastník turnaja odohrá celkovo 4 hry na dráhach 1 až 4, každú hru na inej dráhe s prestávkou po dvoch odohraných hrách, bez finálovej časti. Nahrané body na jednotlivých dráhach sa spočítajú a určí sa poradie jednotlivcov. Na jednej dráhe budú hrať traja hráči tak ako v lige.

Hracie časy:

10:00 až 12:00 – predrunda, hráči odohrajú všetky 4 hry za sebou
12:00 a 14:00- Skupina „A“
13:00 a 15:00– Skupina „B“
16:00 a 18:00– Skupina „C“
17:00 a 19:00– Skupina „D“
20:15 – Ocenenie účastníkov turnaja

Prezentácia prihlásených hráčov je najneskôr 15-min. pred začatím hry.

Účastníci:
Turnaj je určený všetkým neregistrovaným hráčom a limitovaný je max. počtom hráčov 48!

Predpisy a platnosť pravidiel:
Hrá sa podľa základných pravidiel hry bowling vydaných a schválených SBwZ. V prípadných sporoch majú rozhodujúce právo a konečné slovo rozhodcovia resp. organizátor turnaja.

Handicapy: Bez handicapu

Tréning: Pred začiatkom hry majú hráči 1 skúšobný frame, avšak len na úvodnej dráhe.

Ocenenia: Nechajte sa prekvapiť  🙂

Ostatné ustanovenia: Hráči sa na turnaji riadia týmito propozíciami, verdiktmi rozhodcov a organizátorom turnaja. Účasť hráčov je dobrovoľná, každý hráč sa zúčastňuje na vlastné náklady a riziko. Ak hráč v priebehu turnaja odstúpi štartovné mu vrátené nebude. Za škody a ujmy vzniknuté účasťou hráča na turnaji usporiadateľ neručí. Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozíciách, prípadne podľa závažnosti zmien rozhodnúť o zmene priamo na mieste.

 

V Hlohovci 22.11.2016