TANDEM 2017

obrázok bowling

Ahojte bowlingoví nadšenci,

 

Ligu sme začali trochu neskôr ako sme plánovali, ale už tradičný novembrový turnaj Tandem obísť nemôžeme.

Propozície a prihlasovanie som spustil trochu neskôr z toho dôvodu, aby som neduplikoval turnaje a neboli ste zavedení do omylu, keďže aj ŠKN pripravovali bowlingový turnaj.

Teraz je už prihlasovanie pripravené a tu máte propozície turnaja, ktoré sú rovnaké ako každý rok.

 

Tandem 2017

 

Propozície

 

Organizátor: Jozef Hruška

Miesto konania: Bowlingové dráhy hotela Jeleň, Námestie sv. Michala 1, Hlohovec

 

Termín konania: Sobota 04.11.2017 od 12:00 hod. do 19:00 hod.

 

Počet hráčov: maximálne 64

 

Štartovné:  5 Eur / hráč

 

Prihlasovanie hráčov:

Do stredy 01.11.2017 do 23:59 na stránke http://registracia.bowlinghlohovec.sk/

Žrebovanie dvojíc:

Podľa počtu zaregistrovaných hráčov sa vytvoria 4 skupiny: hráči umiestnení na 1-16, 17-32, 33-48, 49-64 mieste tabuľky. Skupiny sa vytvoria podľa umiestnenia v tabuľke jednotlivcov BLHJ po 3.kole a žrebovať dvojice sa budú systémom: hráčovi zo skupiny 1-16 bude vylosovaný hráč zo skupiny 49-64 a hráčovi zo skupiny 17-32 bude vylosovaný hráč zo skupiny 33-48. Losovať sa bude vo štvrtok 02.11.2017 o 9:00 hod. u mňa v kancelárii na Podzámskej 41A (kto bude mať možnosť môže sa aktívne losovania zúčastniť) a následne všetkým hráčom bude rozposlaný mail, v ktorom hracom čase a s kým hrajú.

 

Systém hry:

Kvalifikácia – Tandemisti odohrajú po jednej hre na všetkých 4 dráhach.

1.hráč bude vždy hádzať prvý hod a 2.hráč bude dohadzovať,  pri strike hádže znovu 1.hráč. Na ďalšej dráhe si úlohy vymenia.

 

Finále –  postupuje 8 najlepších dvojíc z kvalifikácie. V prípade dostatku času bude postupovať 12 dvojíc z kvalifikácie

 

Hracie časy:

  1. Skupina – 12:00 – 13:15
  2. Skupina – 13:15 – 14:30
  3. Skupina – 14:30 – 15:45
  4. Skupina – 15:45 – 17:00

 

Finále – 17:10 – 18:40

 

V prípade menšieho počtu zúčastnených hráčov ako 64 a časovej rezervy sa môže prehodnotiť počet postupujúcich do finále a upravia sa hracie časy.

 

Handicap: bez handicapu

 

Tréning: Pred začiatkom hry majú hráči 1 skúšobný frame, avšak len na úvodnej dráhe.

 

Ceny:  Ocenené budú prvé 3 dvojice

 

Príjemnú zábavu.